Informatie

De residentie Zoë komt tot stand door de sa­menwerking tussen de bouwheer B&W Real Estate en het Architectenburo Lemaire & Lon­geval uit Itterbeek.

Het uitgangspunt bij het ontwerp van deze re­sidentie is het creëren van eigentijdse en aangename leefruimten, op maat van de gebruiker.

Een project moet in de eerste plaats steeds planmatig functioneel correct zijn. Het pro­gramma van de gebruiker, de dialoog met het terrein, de omgeving, de oriëntatie sturen samen de planopbouw.

Voor deze residentie opteert architect Longe­val, rekening houdend met het programma en de vorm van het terrein, om aan te sluiten op de bestaande woning links door middel van een gelijkvormig zadeldak. De voorgevel is een conceptuele vertaling van verschillende volu­mes die de functies en ruimten verenigen.

Het uitkragende donkergrijze volume in zink staande naad en het dakvolume in lichte sier­ pleister worden aan elkaar geschakeld door de voorgevel in lichtgrijze gevelsteen.

In de achtergevel worden deze materialen her­haald. Deze achterzijde wordt gekenmerkt door een maximale openheid en transparantie naar het achterliggende landschap.

Het zwevende dakvlak rondom het gebouw positioneert het geheel met een sterke horizontaliteit ten opzichte van de directe omgeving.

De lage bouwvolumes verzoenen zich met de schaal van de buurt.

Verder opteert de architect om vooraan de ge­meenschappelijke inkom en toegang naar de ondergrondse garage te situeren, en achter­ aan de leefruimte onder te brengen in direct contact met de tuin. Op de eerste verdieping is elke wooneenheid voorzien van een buitenter­ras. De twee duplexappartementen zijn bijko­mend voorzien van een privatief dakterras op de tweede verdieping.

Zuiverheid, duidelijkheid en eenvoud in plan genereren een sobere, evenwichtige ruimtelijke vormgeving. De ruimtelijkheid, de beleving en uitstraling vormen een meerwaarde voor het project. Wat resulteert in duurzame, tijdloze ar­chitectuur met een eigen ziel en karakter.